Bổ sung một số trường hợp được xác định là tham gia BHYT 5 năm liên tụcKinh doanh

Bổ sung một số trường hợp được xác định là tham gia BHYT 5 năm liên tụcTừ ngày 1-12-2018, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 105/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT sẽ có hiệu lực thi hành. Người lao động cần nắm rõ quy định về giá trị sử dụng của thẻ BHYT để đảm bảo quyền lợi của mình.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply