Bộ Nội vụ không đồng tình với đề xuất thay đổi giờ làm việcKinh doanh

Bộ Nội vụ cho rằng, giờ làm việc của cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan hành chính. Vì vậy nên thực hiện theo quy định hiện hành là hợp lý.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply