Bỏ nội dung ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuếKinh doanh

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Tài chính đưa ra trong báo cáo về dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi) trình Thủ tướng Chính phủ mới đây.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply