Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà NộiKinh doanh

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà NộiÔng Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply