Bộ Kế hoạch và Đầu tư thêm Thứ trưởngKinh doanh

Người được bổ nhiệm là ông Nguyễn Đức Trung, Vụ trưởng Vụ kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply