Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòngKinh doanh

Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòngÔng Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, kể từ ngày 20/6/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply