Bộ Giáo dục đề nghị cho học sinh mầm non tới THCS nghỉ học đến giữa tháng 3Kinh doanh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1-2 tuần để phòng dịch Covid-19.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply