[BizSTOCK] Tuần lóe sáng của cổ phiếu ngân hàngKinh doanh

CTG là điểm sáng nhất của thị trường và nhóm ngân hàng trong tuần qua với mức tăng gần 11%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply