[BizDEAL] Thành viên quỹ Chính phủ Singapore (GIC) chi 100 triệu USD mua cổ phiếu Masan (MSN)Kinh doanh

Sau giao dịch này, nhóm GIC đã nâng mức sở hữu lên 152,27 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 13,03% và trở thành cổ đông ngoại lớn nhất tại Masan.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply