[BizDEAL] Ngân hàng Úc rót 22 triệu USD vào Yeah1Kinh doanh

Trước khi giao dịch trên được thực hiện, ngân hàng của Úc chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu YEG nào.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply