[BizDEAL] Đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu NVT, một cá nhân muốn trở thành cổ đông lớn nhất tại Ninh Vân BayKinh doanh

Tạm tính theo thị giá hiện tại cổ phiếu NVT, cá nhân này phải chi hơn 221 tỷ đồng nếu muốn mua đủ số cổ phiếu đăng ký.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply