[BizDEAL] Cổ phiếu tăng 19% sau 3 tháng, Vietjet Air sẽ mua 25 triệu cổ phiếu quỹ từ 26/7Kinh doanh

Theo Vietjet Air, việc mua lại cổ phiếu nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch và gia tăng giá trị cho cổ đông.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply