Bitcoin lên xuống thất thường, Bitcoin Cash đang “chết”Kinh doanh

Cập nhật thị trường tại Coinmarketcap, trong 24h qua, 18/20 đồng tiền mã hóa hàng đầu đang suy giảm từ một đến vài %, riêng Bitcoin mất 3,28%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply