Bitcoin chật vật chứng minh là nơi “trú ẩn an toàn”Kinh doanh

Sau khi chứng khoán Mỹ có ngày giảm mạnh nhất từ tháng 2 hôm 10/10 (giờ Mỹ), Bitcoin cũng hạ 6%. Triển vọng làm tài sản “trú ẩn an toàn” của Bitcoin ở thời đoạn hỗn loạn thị trường dường như khó xảy ra hơn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply