“Bịt” 4.100 lối mở qua đường mất hơn 7.300 tỷ, đường sắt lấy đâu ra?Kinh doanh

Ngành đường sắt cần tới hàng nghìn tỷ đồng để xóa bỏ các đường ngang, lối đi tự mở nhằm ngăn chặn những cái chết bất ngờ cho người qua đường trái phép.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply