Bình quân mỗi ngày có hơn 370 doanh nghiệp mới ra đờiKinh doanh

Trong 6 tháng đầu năm 2019 có gần 67.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 860.200 tỷ đồng. Như vậy, mỗi ngày có hơn 370 doanh nghiệp mới ra đời.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply