Big C dừng nhập hàng may mặc Việt, Bộ Công Thương nói gì?Kinh doanh

Việc giải quyết của Big C với 200 nhà cung cấp về mặt hàng may mặc trước hết là việc của doanh nghiệp và phải giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký, tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply