Biến động chưa từng có: Bộ Tài chính cắt giảm hơn 2.800 đơn vịKinh doanh

Từ năm 2013 đến cuối năm 2017, Bộ Tài chính đã cắt giảm được khoảng 2.800 đầu mối các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện cắt giảm được 293 đầu mối. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply