Biến cố của Huawei với DGW, MWG, FRT: Kẻ hưởng lợi, người có thể phải trích lập dự phòng hàng trăm tỷKinh doanh

Digiworld (DGW) có thể được hưởng lợi từ biến cố của Huawei. Câu chuyện trở nên khác biệt với DGW vì nhà phân phối này không phân phối sản phẩm của Huawei.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply