BIDV và khó khăn tứ bề trong năm 2019Kinh doanh

BIDV và khó khăn tứ bề trong năm 2019Triển vọng của ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào việc phát hành riêng lẻ. Trong lúc đó, NIM quý 1 đã có dấu hiệu giảm, ngân hàng đang gặp nhiều áp lực về huy động vốn. Chưa kể, áp lực từ trích lập dự phòng và chi phí cho nhân sự và đầu tư công nghệ,…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply