BIDV gia hạn thời gian đăng ký mua trái phiếu đến 18/12Kinh doanh

BIDV gia hạn thời gian đăng ký mua trái phiếu đến 18/12Trong đợt phát hành trái phiếu này, BIDV muốn gọi vốn khoảng 4.000 tỷ đồng, thông qua việc phát hành tổng cộng 400.000 trái phiếu với hai loại kỳ hạn là 7 năm và 10 năm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply