BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận 10.500 tỷ, muốn mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC ngay trong năm 2019Kinh doanh

BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận 10.500 tỷ, muốn mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC ngay trong năm 2019Ngân hàng cũng sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2019 phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ đã trình tại ĐHĐCĐ năm ngoái. BIDV đồng thời cho biết đang tích cực đàm phán với KEB Hana Bank để sớm hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply