Bí thư Đà Nẵng: 'Không để doanh nghiệp bỏ thành phố vì vấn đề đất đai'Kinh doanh

Bí thư Đà Nẵng: 'Không để doanh nghiệp bỏ thành phố vì vấn đề đất đai'Quan điểm của lãnh đạo thành phố là khẩn trương rà soát, tạo điều kiện, bố trí quỹ đất một cách hợp lý cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply