Bị điều tra, giá trị Amazon, Apple, Facebook và Google bay 33 tỷ USDKinh doanh

Hàng tỷ USD giá trị thị trường của các hãng công nghệ lớn nhất nước Mỹ bị thổi bay sau khi Bộ Tư pháp tuyên bố thực hiện cuộc điều tra chống độc quyền chống lại các đại gia này.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply