BĐS Phát Đạt (PDR) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 61 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 23%Kinh doanh

BĐS Phát Đạt (PDR) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 61 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 23%Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm lũy kế đến 31/12/2018.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply