Bầu Kiên bán 6,6 triệu cổ phần tại VietbankKinh doanh

Bà Đặng Ngọc Lan, vợ ông Nguyễn Đức Kiên sẽ thực hiện bán trên 6,6 triệu cổ phần của ông Kiên để thoái vốn tại ngân hàng này.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply