Bất chấp TTCK Việt Nam trồi sụt, 11 tháng vốn FII hơn 7,6 tỷ USD, tăng 44,4%Kinh doanh

Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn/mua cổ phần qua hình thức doanh nghiệp phát hành thêm là 2,96 tỷ USD; qua việc nhận chuyển nhượng/mua lại vốn của các cổ đông khác là 4,68 tỷ USD. Riêng tháng 11, vốn ngoại rót vào các doanh nghiệp 1,34 tỷ USD.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply