Báo Mỹ: Giới Công nghệ Trung Quốc đang tiến thoái lưỡng nanKinh doanh

Trung Quốc hiện sở hữu một hệ sinh thái Internet lớn mạnh có thể sánh ngang với Facebook, Google.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply