Bảo mật thông tin ngân hàng: Bao giờ mới hết bất an?Kinh doanh

Bảo mật thông tin ngân hàng: Bao giờ mới hết bất an?Khách hàng nên là người đầu tiên và là lớp rào cản an ninh vững chắc trước khi trông chờ vào hệ thống bảo mật tốt hơn thông qua việc trang bị cho mình những kiến thức cơ bản cần thiết về bảo mật, tuyệt đối không tiết lộ thông tin cho cá nhân hay tổ chức không đáng tin.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply