Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội bán hơn 8,1 triệu cổ phiếu SHB trước thời hạn đăng ký?Kinh doanh

Giao dịch này đã được hoàn tất ngay trong ngày 28/6 trong khi ngày đăng ký giao dịch của doanh nghiệp là từ 2/7 – 26/7/2019.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply