Bảo hiểm Quân đội MIC đặt mục tiêu doanh thu gần 2.500 tỷ, niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong năm 2019Kinh doanh

Bảo hiểm Quân đội MIC đặt mục tiêu doanh thu gần 2.500 tỷ, niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong năm 2019MIC hiện đứng thứ 6 trên thị trường bảo hiểm và đặt mục tiêu lọt ào top 5 trong năm 2020, 5 năm sau sẽ vào top 3.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply