Bảo hiểm Generali Việt Nam mới chỉ khai thác 20% doanh thu qua ngân hàngKinh doanh

Cạnh tranh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đang được các công ty bảo hiểm đẩy mạnh qua kênh ngân hàng nhằm chiếm thị phần còn tiềm năng này.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply