Bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 2.900 tỷ đồng – Dẫn đầu về quy mô vốn trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt NamKinh doanh

Với việc tăng vốn này, Bảo Việt đang dẫn đầu về quy mô vốn trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply