Bao giờ TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế?Kinh doanh

Bao giờ TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế?Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2019 vừa được tổ chức vào ngày 18/10. Chủ đề của sự kiện lần này là phát triển thành phố trở thành Trung tâm Tài chính Khu vực và Quốc tế.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply