Bao giờ Hà Nội mới hết nhà “siêu mỏng, siêu méo”?Kinh doanh

Ngoài những trường hợp nhà “siêu mỏng, siêu méo” tồn tại từ nhiều năm trước chưa được xử lí dứt điểm thì nay lại mọc lên không ít các ngôi nhà mỏng và méo hơn ở các tuyến đường mới mở. Điều này đặt ra vấn đề đến khi nào Hà Nội mới hết nhà “siêu mỏng, siêu méo”?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply