Báo động hệ số CAR giảm: Bài toán vốn 'mỏng' ngành ngân hàngKinh doanh

Báo động hệ số CAR giảm: Bài toán vốn 'mỏng' ngành ngân hàngPhần vốn tự có “mỏng”, hệ số CAR giảm là bài toán đặt ra với các ngân hàng để đáp ứng yêu cầu về an toàn vốn đang ngày càng khắt khe hơn. Đặc biệt với nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, hệ số CAR đã giảm còn 9,33%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply