Báo cáo Chỉ số Hòa bình toàn cầu: Trung bình mỗi người Việt Nam tốn gần 10 triệu VND mỗi năm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bạo lựcKinh doanh

Báo cáo Chỉ số Hòa bình toàn cầu: Trung bình mỗi người Việt Nam tốn gần 10 triệu VND mỗi năm để giải quyết các vấn đề liên quan đến bạo lựcViệt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số Hòa bình toàn cầu lên thứ 57/163, nhưng lại nằm trong nhóm nguy hiểm nhất vì biến đổi khí hậu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply