Bán vốn Nhà nước: Bỗng dưng vướng và…. tắcKinh doanh

Qua hơn 10 năm hoạt động, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC đã tiếp nhận 1.040 doanh nghiệp (DN) và đã bán vốn của 986 DN, trong đó bán hết vốn ở 885 DN. Luôn được chọn thực hiện nhiều phương thức bán vốn tiên phong và thành công, trước một số rào cản trong bán vốn tại Nghị định 32/NĐ-CP, theo SCIC, việc xây dựng quy chế bán vốn cấp thiết đặt ra.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply