Ban Tổ chức Trung ương chiêu mộ thạc sĩ, tiến sĩ không quá 40 tuổiKinh doanh

Ban Tổ chức Trung ương chiêu mộ thạc sĩ, tiến sĩ không quá 40 tuổiBan Tổ chức Trung ương sẽ tiếp nhận một số công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ trở lên, không quá 40 tuổi… về công tác tại Viện Khoa học tổ chức, cán bộ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply