Bán lẻ Phano không còn là cổ đông lớn tại Dược phẩm ImexpharmKinh doanh

Với giá ở vùng 60.000 đồng/cổ phiếu, Phano đã thu về khoảng 86 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply