Bán hàng đa cấp trong tổ chức chưa có giấy phép sắp bị phạt đến 25 triệu đồng/ngườiKinh doanh

Để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Chính phủ bổ sung mức phạt từ 20-25 triệu đồng đối với cá nhân tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply