Bạn đã lỗ bao nhiêu nếu mua Bitcoin, Ethereum ngay đỉnh bong bóng?Kinh doanh

Những người mua tiền mã hóa từ đầu năm 2017 hôm nay có thể vẫn còn khá ung dung, song các nhà đầu tư đến sau, vào khoảng cuối năm ngoái đến đầu năm nay, chắc chắn không may mắn như thế.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply