Bạn có thể “giết chết” năng suất của cả ngày làm việc bởi những sai lầm ngu ngốc này: Đa số chúng ta đều huỷ hoại 8 tiếng ở văn phòng vì coi thường tiểu tiết!Kinh doanh

Bạn có thể “giết chết” năng suất của cả ngày làm việc bởi những sai lầm ngu ngốc này: Đa số chúng ta đều huỷ hoại 8 tiếng ở văn phòng vì coi thường tiểu tiết!Vài phút đầu tiên trong ngày làm việc rất quan trọng đối với năng suất của bạn trong tám giờ tiếp theo. Nếu bạn đến văn phòng muộn hoặc bị cuốn vào đống email, bạn có thể khó tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply