Bạn có thể cởi mở, hòa đồng với nhân viên nhưng "đừng dại" chia sẻ một điều này với họKinh doanh

Lòng tin của nhân viên với công ty quyết định phần lớn sự thành công của công ty, đừng vì điều này mà làm mất đi niềm tin của họ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply