Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự mớiKinh doanh

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự mớiThành phố Hà Nội vừa công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply