Bắc Giang bổ nhiệm Phó Giám đốc 3 SởKinh doanh

Bắc Giang bổ nhiệm Phó Giám đốc 3 SởBắc Giang vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply