Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: “Ứng xử của anh Đoàn Ngọc Hải rất khó hiểu”Kinh doanh

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng, “cách ứng xử của ông Đoàn Ngọc Hải thiếu tôn trọng với tổ chức”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply