Bà Nguyễn Thị Mai Thanh: “Tôi luôn thấy công ty cũ kỹ và cần làm gì mới”Kinh doanh

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE cho rằng, việc luôn nhìn thấy cái cũ kỹ sẽ giúp người nắm vị trí điều hành lâu vượt qua sức ỳ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply