Bà Đào Thị Thiên Hương được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc thường trực VinhomesKinh doanh

Bà Đào Thị Thiên Hương được bổ nhiệm vào vị trí trên thay cho ông Phạm Thiếu Hoa.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply