Author Archives: RVVN

Khoản thuế thừa kế gần 1 tỷ USD treo trên đầu con trai nuôi chủ tịch LG

Nhiều người nói rằng Kwang-moo và LG sẽ phải dùng đến cách trả khoản thuế này từng phần.   Source: Bizlive Bạn có thấy bài viết này hữu ích? Có   Không

LOAD MORE ARTICLES